Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 15. marec

* 12. august 1591 v okolí Paríža
† 15. marec 1660 Paríž

Význam mena: slávna bojovníčka (zast.nem.-franc.)

Gaspard Duchande: Louise de Marillac

Gaspard Duchande: Louise de Marillac

Patrónka sociálnej starostlivosti a sociálnych pracovníkov. Narodila sa pravdepodobne v Ferrieres-en-Brie blízko Meux vo Francúzsku. Chcela vstúpiť do kláštora, ale rodina sa postavila proti jej rozhodnutiu a musela sa vydať za sekretára kráľa, Antona Le Gras. Dlhá choroba jej manžela a veľké ekonomické problémy narušili rodinnú harmóniu až do takej miery, že Lujza rozmýšľala nad rozchodom. Tieto ťažké chvíle jej pomáhali prekonávať časté rozhovory so sv. Františkom Saleským. Stretnutie so sv. Vincentom de Paul poznačil jej život. Pomohol jej založiť Inštitút Dcér kresťanskej lásky. Po smrti jej manžela a odchode syna Michala do seminára, Lujza prijala vo svojom dome mladé dievčatá, ktoré chceli slúžiť chudobným. Toto bol začiatok Sestier sv. Vincenta. V roku 1634 prijala sľuby a získala si veľké množstvo kandidátok. Spísala regulu pre komunitu. Precestovala celé Francúzsko, zakladala domy pre chudobných a chorých. V čase jej smrti, Kongregácia mala viac ako 40 domov vo Francúzsku. Pápež Pius XI. ju kanonizoval v roku 1934 a pápež Ján XXIII. ju vyhlásil za patrónku sociálnej starostlivosti a sociálnych pracovníkov.