Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. október

* okolo 710 Wessex, Anglicko
† 16. október 786 Hersfeld (?), Hessensko, Nemecko

Sv. Lullus pochádzal zo šľachtického rodu. Už ako dieťa ho dali na výchovu do kláštora v Malmesbury. Tam sa stal neskôr benediktínskym mníchom. Asi v roku 737 stretol na svojej púti do Ríma sv. Bonifáca, s ktorým potom odišiel do Nemecka na misijnú cestu. Tam bol asi roku 746 vysvätený za kňaza. Roku 753 sa stal prvým biskupom v Mainzi. Po Bonifácovej smrti pokračoval v jeho diele evanjelizácie Nemecka.