Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 3. február

† koniec 5. storočia

Sv. Lupicín bol biskupom v meste Lyon vo Francúsku.