Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. august

† 1. storočie

Sv. Lupus zomrel v 1. storočí mučeníckou smrťou pre vieru v Krista.