Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. september

† 542

Sv. Lupus bol pôvodne mníchom v kláštore Île Barbe v Lyone vo Francúzsku. Asi roku 523 sa stal biskupom Lyonu. V roku 538 viedol synodu v Orléans.