Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. september

* 573 Orléans, Francúzsko
† 623 Sens, Francúzsko

Sv. Lupus zo Sens

Sv. Lupus zo Sens bol známy svojím dávaním almužien.

Svätý Lupus sa narodil blízko Orléansu pri rieke Loire v Galii (Francúzsko). Pochádzal z grófskeho rodu Tonnerren. Jeho rodičia sa uvádzajú ako Bettone a Austregilda. Otec bol členom kráľovského domu v Burgundskom kráľovstve. Lupus bol synovcom dvoch biskupov, Austremia z Orléansu a Aunaria z Auxerrea, ktorí sa pričinili o jeho vzdelanie. Vychovávali ho v láske k Bohu a dobročinnosti voči chudobným. Sám mal hudobné nadanie. Keď dospel, rozhodol sa stať sa kňazom. Po čase ho zvolili za biskupa mesta Sens.

Bol veľmi láskavý. No zlé jazyky nespali. Ohovorili ho pred vtedajším kráľom Chlotharom II, ktorý ho poslal do vyhnanstva. Lupus aj tam hlásal evanjelium. Ľud jeho diecézy sa ale pričinil o to, že ho Chlothar II. povolal späť a s ospravedlnením mu ponúkol dary pre chrám. Lupus zomrel prirodzenou smrťou a bol pochovaný v bazilike sv. Kolumba v Sens.