Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. august

† 303 Sardínia, Taliansko

Sv. Luxorius zomrel pre vieru v Krista počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Spolu s ním sťali aj ďalších dvoch – Camerina a Cisella.