Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

zakladateľka Dcér lásky, kanosiánok

Svätá

Sviatok: 10. apríl

* 1. marec 1774 Verona, Taliansko
† 10. apríl 1835 tamtiež

Sv. Magdaléna z Canossy

Sv. Magdaléna z Canossy

Magdaléna Gabriela bola dcérou markgrófa Oktávia z Canossy a jeho ženy Terézie Szluhovej. Keď mala päť rokov, otec nešťastnou náhodou zomrel. Neskôr spomínala, že práve v čase úmrtia otca prvýkrát pocítila túžbu zasvätiť svoj život Bohu. Dva roky po jeho smrti sa matka znovu vydala a svoje deti zverila svojmu strýkovi Hieronymovi, aby im poskytol vzdelanie. Ten s nimi nezaobchádzal dobre. Magdaléna sa utiekala zvlášť k Bolestnej Panne Márii. Vo veku pätnásť rokov vážne ochorela. Vstúpila ku karmelitánkam vo Verone, no po ôsmich mesiacoch z kláštora odišla. Čoskoro potom odišla ku karmelitánkam do Trevisa, no aj odtiaľ sa po čase vrátila domov.

V tom čase Napoleon obsadil severné Taliansko. Po bojoch zostalo mnoho detí sirotami. Magdaléna sa ich ujímala, poskytovala im jedlo, prístrešie aj vzdelanie. V roku 1808 získala po rokovaniach s úradmi bývalý augustiniánsky kláštor. Tam toho istého roku založila kongregáciu Dcér lásky, ľudovo nazývané „kanosiánky“, ktoré sa venovali chudobným deťom z ulice. V roku 1812 otvorili ďalší dom v Benátkach, v roku 1816 v Miláne a v roku 1820 v Bergame. Činnosť sestier podporil aj rakúsky cisár František I., poskytol im niekoľko starých  kláštorov. Rehoľa sa postupne rozšírila do Európy, ale aj do Ázie, Afriky a Južnej Ameriky.

Rád sestier bol schválený pápežom v roku 1828. Magdaléna z Canossy bola vyhlásená za blahoslavenú v roku 1941 a za svätú v roku 1988.