Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

patrí do skupiny dominikánskych mučeníkov (Vavrinec Ruiz a spol.)

Svätá

Sviatok: 28. september

* 1611 Nišizaka, Japonsko
† 15. október 1634 Nagasaki, Japonsko

Sv. Magdaléna sa narodila v roku 1611 v Nišizaka pri japonskom meste Nagasaki. Jej rodičia boli presvedčenými a horlivými kresťanmi. Bola krásna a milá ku každému. Ešte keď bola mladá, jej rodičia a bratia boli odsúdení na smrť. Zomreli pre svoju vernosť kresťanskému presvedčeniu. V roku 1624 Magdaléna spoznala dvoch augustiniánskych mníchov – Františka od Ježiša a Vincenta od sv. Antona. Ich hlboká nábožnosť ju veľmi priťahovala. Rozhodla sa celkom zasvätiť Bohu ako dominikánska terciárka. Pomáhala kresťanom, ktorých vtedy trápilo rozsiahle prenasledovanie. Dodávala odvahu tým, čo ju strácali, vyučovala deti katechizmus, prosila portugalských obchodníkov o almužnu pre chudobných.

V roku 1629 hľadala spolu s ďalšími kresťanmi útočisko v horách okolo Nagasaki pred prenasledovateľmi, ktorí všade šírili strach a utrpenie. Všetkých sa snažila povzbudzovať vo viere, starala sa o ranených a zmučených ľudí, navštevovala chorých, krstila deti, tešila všetkých slovami aj službou lásky. Aby účinne predišla apostáziam mučených a týraných kresťanov, rozhodla sa dobrovoľne prihlásiť ako kresťanka. Obliekla si svoj terciársky habit, zobrala si so sebou malý batôžok, plný duchovných kníh, aby mala vo väzení nad čím meditovať. Uväznili ju a všemožne sa pokúšali zlomiť jej vieru. No nedokázali ju presvedčiť ani ponuky výhodného sobáša ani hrozby mučenia. 1. októbra ju zavesili za nohy na šibenici, pričom hlavu a hruď mala už v jame, ktorá bola vykopaná priamo pod šibenicou. Navyše ju ešte aj prikryli dekou, aby jej sťažili dýchanie. Hrdinská mladá žena odolávala mukám trinásť dní, vzývajúc mená Ježiš a Mária. Poslednú noc sa spustil veľký lejak. Jama, v ktorej mala hlavu, sa naplnila vodou a Magdaléna sa utopila. Stalo sa to 15. októbra 1634. Tyrani jej telo spálili a popol rozsypali do mora.

Za svätú bola vyhlásená spolu so skupinou šestnástich dominikánskych mučeníkov rôznych národností. Všetci boli usmrtení v Japonsku. Prvý usmrtený z tejto skupiny bol sv. Vavrinec Ruiz, ktorý bol filipínskej národnosti. Blahorečenie celej skupiny prebehlo 18. februára 1981 v Manile na Filipínach a svätorečenie 18. októbra 1987 v Ríme. Spomienku na celú skupinu mučeníkov slávime 28. septembra. Symbolom sv. Magdalény je palma.