Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. marec

† 334 (?), Jeruzalem

Význam mena: blahoslavený (gr.)

sv makarius

Ikona Povýšenia sv. kríža, ktorý drží sv. Makárius. Nižšie tiež znázornená sv. Helena.

Sv. Makárius sa narodil v Jeruzaleme v 3. storočí. Podľa tradície bol biskupom v Jeruzaleme v rokoch 313-334 za čias cisára Konštantína Veľkého, ktorého matka sv. Helena sa v tom čase vybrala
do Svätej zeme. Spolu s biskupom Makáriom hľadali miesta, kde bol umučený Pán Ježiš Kristus. Objavili Kristov hrob a Kristov kríž. Na žiadosť sv. Heleny a príkaz cisára Konštantína dal Makárius postaviť baziliku Božieho hrobu. Okrem toho bol Makárius obrancom pravej viery pred bludom arianizmu. Zúčastnil sa aj Prvého nicejského koncilu v roku 325.