Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. september

sv Nasvét* Škótsko alebo Írsko
† 375, Francúzsko

S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzal zo Škótska alebo Írska. Jeho meno je tiež prekladané ako Mansuet, Mansuy, Mansuetus a Miloslav a znamená to mierny, dobromyseľný. Takýmto sa stal aj tento jeho nositeľ, ktorý sa vydal na ďalekú cestu do Ríma. Pri nej spoznal učenie o Kristovi a uveril. Zatúžil vieru, ktorá premáha zlobu sveta, šíriť a stať sa hlásateľom Evanjelia. Po štúdiách teológie v Ríme bol poslaný pápežom Damazom I. evanjelizovať Gaulov. S patričným vzdelaním, po prijatí biskupského svätenia, odišiel do Toulu (v belgickej Gálii) vo Francúzsku. Tu bol prvým biskupom. K založeniu diecézy došlo okolo roku 365.

Podľa legendy vzkriesil guvernérovho či panovníkovho syna a zázrak prispel k mnohým konverziám a voľnému pôsobeniu biskupa. Bollandisti uvádzajú Mansvétovu smrť v roku 375.

Zdroj: Rev. Alban Butler (1711–73).  Volume IX: September. The Lives of the Saints.  1866.