Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 31. január

* okolo 330
† 410 Rím

Marcela pochádzala zo šľachtickej rímskej rodiny. Bola ešte dieťaťom, keď sa jej hlboko dotkol opis asketického života egyptských pustovníkov, ktorého autorom bol sv. Atanáz. Ovdovela po deviatich mesiacoch manželstva. Ako prvá z veľkého počtu rímskych vdov začala po smrti svojho manžela a po kázaní patriarchu Petra z Alexandrie okolo roku 365 zhromažďovať ženy vo svojom dome na Avetníne. Spolu sa rozhodli žiť jednoduchý asketický život. Študovali Sväté Písmo, učili sa biblické jazyky. Tri roky ich viedol sv. Hieronym. Pre samotného Hieronyma bola podpora zo strany sv. Marcely veľmi cenná už aj preto, že zbožná Marcela mala vplyv aj medzi šľachtou. Keď Hieronym odišiel do Svätej Zeme, Marcela sa rozhodla, že zostane v Ríme. Ďalej si však s ním dopisovala.

Keď v roku 410 vtrhli do Ríma Vizigóti, pokúsila sa pred nimi ujsť. No zranili ju a na následky zranení čoskoro zomrela. Stalo sa to v Bazilike sv. Pavla za hradbami v Ríme.