Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 9. január

† 8. január 555 (?)

Význam mena Marcelín (z Marcel): narodený v marci (lat.)

O sv. Marcelínovi nevieme toho veľa. Podľa písomných záznamov pápeža sv. Gregora Veľkého bol biskupom v Ancone. O svoj ľud sa staral s príkladnou horlivosťou. Píše sa, že na jeho príhovor Boh zázračne ochránil Anconu pred požiarom.