Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 30. august

* 1550 (?) Congleton (Cheshire, Anglicko)
† 30. august 1588 Londýn

 Význam mena: perla (gr.-lat.)

Atribút: palma

Dňa 25.10.1970 pápež Pavol VI. vyhlásil za svätých 40 anglických a waleských mučeníkov. Sú to kňazi, rehoľníci a laici, ktorí podstúpili mučenícku smrť v čase prenasledovania katolíkov, ktoré vypuklo po odtrhnutí Anglicka od katolíckej Cirkvi. Medzi nimi je aj Margita (Margharet) Wardová, ktorá bola v službách významnej londýnskej dámy pani Whittlovej (Whittal), ktorá pomáhala tajne účinkujúcim kňazom. Keď sa Margita dozvedela o telesnom a duševnom utrpení uväzneného kňaza Williama Watsona, rozhodla sa mu pomôcť. Získala si dôveru žalárnikov a tak sa jej podarilo prepašovať kňazovi povraz, na ktorom utiekol z väzenia. Prirodzene, podozrenie padlo na ňu. Uväznili ju a odsúdili na smrť obesením. Popravili ju 30. augusta 1588 spolu s ďalšími štyrmi laikmi: Eduard Shelley, Richard Martin, John Roche, Richard Lloyd a jedným kňazom: Richard Leigh.

 

Literatúra:

 ONDRUŠ,R.: Blízki Bohu i ľuďom, Spoločnosť Ježišova SSV Trnava, Tatran 1991.