Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 26. máj

* 31. október 1618 Quito, Ekvádor
† 26. máj 1645 tamtiež

Portrét sv. Márie Anny, namaľovaný jej duchovným vodcom

Portrét sv. Márie Anny, namaľovaný jej duchovným vodcom

Mária Anna bola dcérou šľachtica španielskeho pôvodu, ktorý žil v hlavnom meste Ekvádoru v Quite. Rodičia ju od malička nábožne vychovávali. Keď mala sedem rokov, pri prvom sv. prijímaní si zaumienila, že chce žiť len pre Pána Ježiša. Rodičia jej zanedlho zomreli, od svojich dvanástich rokov žila u staršej sestry. Túžila ísť na misie do Japonska. Kvôli tomu chcela vstúpiť do kláštora, no tam ju neprijali. Stala sa teda františkánskou terciárkou. Konala skutky dobročinnosti. Chodila k stálemu spovedníkovi, jezuitskému kňazovi Hernandovi de la Cruz. Presťahovala sa k jednej svojej príbuznej, kde bývala v samote. Veľa sa modlila a postila. Mala viacero mystických zážitkov.

Mnohí ľudia sa o nej dozvedeli a veľmi si ju vážili. Nazývali ju „Ľalia z Quita“. V roku 1645 nastalo v Quite zemetrasenie a po ňom vypukla epidémia. Mária Anna prosila v modlitbe Boha, aby katastrofy ustúpili a samu seba ponúkla ako obetu za hriechy ľudí. Zemetrasenie sa utíšilo, epidémia začala ustupovať. Mária Anna ochorela a zakrátko zomrela. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1853 a za svätú 9. júla 1950.