Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

krstným menom Paola

Svätá

Sviatok: 15. december

* 6. november 1803 Brescia, Taliansko
† 15. december 1855 tamtiež

Narodila sa 6. novembra v roku 1813 v Brescii, Taliansko. Vychovali ju mníšky. V sedemnástich opustila školu, aby sa postarala o domácnosť svojho ovdovelého otca. Nemala záujem o manželstvo, pretože túžila po rehoľnom živote. Starala sa o duchovné potreby mladých dievčat, ktoré pracovali v továrni jej otca. Pracovala ako dobrovoľníčka v nemocnici počas epidémie cholery v roku 1836. Neskôr založila dom pre dievčatá a školu pre hluchonemých. V roku 1840 jej duchovný vodca ju vymenoval za predstavenú náboženskej skupiny, ktorá sa starala o chorých. Vybrala si meno Mária Ukrižovaná (Crocifissa) pre svoju oddanosť k Ukrižovanému Kristovi. Jej skupinu nazývanú Pomocnice charity v Brescii schválil biskup v roku 1843 a pápežský súhlas dostali v roku 1850. Mária zomrela v roku 1855 a pápež Pius XII. ju kanonizoval v roku 1954.