Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 4. február

* 2. decembra 1894, Aubin, Francúzsko
† 27. marca 1967, Venasque, Francúzsko

Maria-Eugen od Dieťaťa Ježiš, vlastným menom Henri Grialou, sa narodil 2. decembra 1894. Pochádzal zo zbožnej rodiny a už ako malý chlapec túžil stať kňazom.

V roku 1911 vstúpil do seminára. Po vypuknutí prvej svetovej vojny, v roku 1914, vstúpil do armády ako dobrovoľník. Počas vojny zažil zvláštnu milosť od sestry Terezy z Lisieux, ktorá bola čoskoro blahorečená. V roku 1922, po skončení vojny, sa vrátil do seminára a bol vysvätený za kňaza. Inšpiráciu nachádzal v živote sv. Terezky z Lisieux, sv. Jána z Kríža či sv. Terézie z Avily. Svoje povolanie nakoniec nachádza u pátrov karmelitánov. V noviciáte sa prehlboval v modlitbách a v učení karmelitánskych majstrov. Prostredníctvom publikácií a duchovných stretnutí sa venoval šíreniu hlbokej duchovnej skúsenosti a učeniu svätých rádu. V roku 1937 bol menovaný za generálneho člena a v roku 1954, po nečakanej smrti generálneho predstaveného, sa stal generálnym vikárom. Počas pobytu v Ríme napísal svoje najslávnejšie dielo: Chcem vidieť Boha, v ktorom je zhrnuté učenie karmelitánskych svätcov.

V roku 1929 sa na Maria-Eugénia obráti niekoľko žien s prosbou o duchovné vedenie pri úplnom odovzdaní sa Bohu. Boží služobník v tom objaví svoju misiu a založí inštitút, ktorý v súčasnosti tvoria tri autonómne vetvy: ženská, mužská laická a kňazská s približne 600 členmi. Je zakladateľom sekulárneho inštitútu Notre-Dame de Vie, ktorého úlohou je odovzdávať laikom bohatstvo kontemplatívnej modlitby. Inštitút tvoria muži a ženy z radov laikov i duchovných. Vierou sú povolaní vydávať svedectvo o existencii Boha na celom svete a učiť spôsoby modlitby. Vďaka publikáciám Chcem vidieť Boha, S dychom Ducha a Som dcérou Cirkvi si otec Eugen získal popularitu v viacerých krajinách.

Otec Mária Eugen zomrel 27. marca 1967. V roku 1985 sa začal proces jeho blahorečenia. Za blahoslaveného bol vyhlásený 19. novembra 2016. Liturgickú spomienku má 4. februára.