Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Vlastným menom Anna Milleret de Brou

Svätá

Sviatok: 10. marec

* 26. august 1817 Metz, Francúzsko
† 10. marec 1898 Auteuil (dnes časť Paríža), Francúzsko

Význam mena Mária: milovaná Bohom (egypt.), pani (hebr.); Eugénia: zo šľachtického rodu (gr.)

Sv. Mária Eugénia od Ježiša

Sv. Mária Eugénia od Ježiša

Anna Milleret de Brou sa narodila roku 1817 v meste Metz vo Francúzsku. Bolo to po konečnej porážke Napoleona a znovuzrodení monarchie. Jej rodina bola talianskeho pôvodu. Otec bol liberálom, Voltairovým stúpencom. Pohyboval sa vo svete politiky a bankovníctva. Jej matka bola hlboko veriaca a snažila sa kresťanské zásady odovzdať aj svojim deťom. Vnímavej Anne zabezpečila vzdelanie na katolíckom kolégiu v Metz, ktoré posilnilo jej charakter a dalo jej silný pocit zodpovednosti. Anna mala v sebe intelektuálnu zvedavosť, romantické cítenie, ale aj záujem o spoločenské dianie. Veľmi na ňu zapôsobila udalosť prvého sv. prijímania.

Annina mladosť bola šťastná, no nie bezbolestná. Ešte ako dieťa bola poznačená smrťou svojho staršieho brata a najmladšej sestry. Mala krehké zdravie. Vážne následky jej zostali aj z pádu z koňa. Kvôli týmto problémom musela prerušiť aj štúdiá.

Ďalšia skúška prišla v roku 1830. Počas revolúcie proti kráľovi Karolovi X. a potom, čo sa dostal na kráľovský trón Filip Orleánsky, prišiel Annin otec o všetok majetok. Doma nastali hádky a následný rozchod rodičov. Anna stratila základné životné istoty. Musela opustiť rodný dom. S matkou odišla do Paríža. Jej brat Louis zostal s otcom. V roku 1832 matka dostala choleru a zomrela. Anna mala vtedy pätnásť rokov. Tri roky žila v Paríži ako slúžka u svojich príbuzných. V tom čase ochabol aj je život viery.

V roku 1836 si náhodne vypočula pôstnu kázeň otca Lacordaira, ktorá ju hlboko zasiahla. Navštívila aj ďalšie jeho kázne. Abbé Lacordaire spolupracoval s ďalším kňazom, otcom Combalotom, ku ktorému sa potom Anna odhodlala ísť na spoveď. Abbé Combalot už dlhšie nosil v sebe myšlienku založiť rehoľnú komunitu, ktorá by sa starala o výchovu mladých dievčat. V Anne spoznal ženu, ktorá mala predpoklady na takúto prácu. Keď jej to navrhol, zostala prekvapená, no potom súhlasila. Abbé Combalot jej vysvetlil, že kongregácia je Božie dielo, cez ktoré sa dá vybudovať dobrá základňa pre Cirkev.

Nasledujúce roky prežila Anna v Paríži v kláštore benediktínok a potom v Dauphine u rehoľníčok Navštívenia Panny Márie. Študovala Sväté Písmo, ako aj základy pedagogiky, dogmatiky a morálky. 30. apríla 1839 spolu s ďalšími troma spoločnicami pod vedením abbého Combalota založili rehoľu Nanebovzatia Panny Márie. Venovať sa chceli najmä výchove dievčat z bohatých rodín, ktoré boli často a priori nepriateľsky naladené voči Cirkvi.

Abbé Combalot bol síce výborným kazateľom, ale nie dobrým organizátorom. V roku 1841 teda nechal sestry, aby si organizovali život samy. Rehoľa prešla pod správu parížskeho arcibiskupa Mons. Affreho. Toho istého roku sestry otvorili svoju prvú školu. Na Vianoce 1844 prvé štyri sestry zložili večné sľuby. Anna prijala meno Mária Eugénia od Ježiša. Ich spiritualita mala byť kontemplatívna v kombinácii s aktívnou činnosťou. V relatívne krátkom čase mala kongregácia šestnásť sestier štyroch národností. Oficiálne schválenie od pápeža dostali v roku 1888.

Mária Eugénia všetku svoju energiu a dary odovzdala upevneniu a rozšíreniu kongregácie, ktorá sa stala zmyslom jej života. Boh jej daroval sestry a veľa priateľov. Jedna z prvých sestier bola Írka, mystička a Eugéniina veľmi blízka priateľka. Kate O´Neill, v ráde nazývaná Matka Tereza Emmanuelle, bola považovaná za spoluzakladateľku. Krátko po založení kongregácie sa jej duchovným vodcom a priateľom stal abbé Emmanuel d´Alzon, ktorý roku 1845 založil rehoľu augustiniánov Nanebovzatia Panny Márie. Spolu s Máriou Eugéniou si vzájomne pomáhali mnohými spôsobmi počas štyridsiatich rokov.

V posledných rokoch svojho života Matka Mária Eugénia fyzicky veľmi zoslabla. Prežívala to však v tichosti a pokore – životom úplne zakoreneným v Kristovi. Naposledy prijala Eucharistiu 9. marca 1898 a nasledujúci deň potichu odišla k Bohu. Blahorečil ju pápež Pavol VI. v Ríme. Za svätú bola vyhlásená 3. júna 2007 na Námestí sv. Petra v Ríme pápežom Benediktom XVI.

Rehoľa Nanebovzatia je dnes rozšírená v 34 krajinách – v ôsmich krajinách v Európe, v piatich v Ázii, v desiatich v Amerike a v jedenástich v Afrike, s takmer 1800 sestrami zo stosedemdesiatich krajín sveta. Dokonca vznikol aj Tretí rád laikov, ktorí sympatizujú s touto rehoľou a snažia sa o tie isté ciele, nakoľko im to dovoľuje život vo svete.