Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 20. január 

* 1. máj 1856, Neapol

† 20. január 1906, Casoria

Svätá Adelaide Brando rehoľným menom Mária Kristína od Nepoškvrneného počatia bola talianska rehoľníčka a zakladateľka Kongregácie Sestier vykupiteľskej obety sviatostného Ježiša.

Adelaide Brando sa narodila v Neapole dňa 1. mája 1856, ako posledná zo štyroch dcér bohatých rodičov Giovanni Giuseppeho Branda, pokladníka Banco di Napoli a Concetty Marrazzo. V ten istý deň bola pokrstená v kostole San Liborio. Jej matka zomrela iba niekoľko dní po jej narodení. Už v detstve ju začal čoraz viac priťahovať Boh a túžila opustiť svetské márnosti. Keď mala Adelaide iba 12 rokov, vo vianočnú noc  v roku 1868, pri obraze dieťaťa Ježiška sa zasväcuje Bohu sľubom trvalého panenstva. Mala jemnú a poslušnú povahu. V kruhu svojej rodiny získala veľmi bohaté náboženské vzdelanie. Keď spoznala svoje povolanie k rehoľnému životu, snažila sa vstúpiť do kláštora sestier Sakramentínok, ale v tomto rozhodnutí jej zabránil otec. Získala však od neho súhlas do kandidatúry sestier Klarisiek kláštora vo Fiorentine. Kvôli chorobe sa však musela vrátiť domov. Po svojom zotavení získala povolenie na vstup do kláštora sestier Sakramentínok. Roku 1876 oblieka Adelaide rehoľný habit a prijíma meno Mária Kristína od Nepoškvrneného počatia. Tu znova ochorela a je nútená odísť. V tomto ťažkom okamihu pochopila, že nastal okamih zasvätiť svoj život inštitútu, ku ktorému vždy cítila povolanie. Preto si v roku 1878 prenajala miestnosť Tereziánskych sestier v Torre del Greco a tým položila základy vytvorenia novej kongregácie Sestier vykupiteľskej obety sviatostného Ježiša. Aj napriek ekonomickým a mnohým ďalším problémom a podlomenému zdraviu samotnej zakladateľky jej zbor rástol. Nová kongregácia bojovala s mnohými náročnými situáciami, ale tiež zažila veľkú Božiu prozreteľnosť. Kongregácia rástla a preukázala veľkú oddanosť k Eucharistii a komunita okrem hlavného účelu bohoslužby prevzala úlohu katechézy a výchovy detí. V roku 1897 zložila Adelaide svoje dočasné sľuby a 20. júla 1903 získala kongregácia kanonické uznanie Svätej stolice. Dňa 2. novembra toho istého roka zložila Adelaide aj svoje večné sľuby. Zakladateľka cítila potrebu postaviť chrám zasvätený Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti, kde by adorácia mohla pokračovať bez prerušenia dňom i nocou a tak 19. februára 1893 bol položený základný kameň nového kostola. Pre seba si rezervovala malú miestnosť, ktorú nazývala „grotticella“, s otvorom, z ktorého mohla vidieť oltár, aby bola ešte viac zjednotená s Božskou obetou vo Svätostánku.

Žila so štedrosťou, s vytrvalosťou a duchovnou radosťou. Ako predstavená bola veľmi pokorná, prezieravá a prívetivá. S presnosťou išla cestou svätosti a neustále žila v poslušnosti evanjeliu a kresťanskej dokonalosti.

Ako matka Mária Kristína žila tak aj zomrela, bez nadprirodzených znamení, ale s úsmevom sladkosti, ktorý ukázal jej áno na vôľu Ježiša. Adelaide zomrela 20. januára 1906 v Casorii vo veku 49 rokov.

Matka Mária Kristína vysvetlila svojim dcéram osobitnú úlohu v Cirkvi: „Ježiš chce byť nami veľmi milovaný. Musíme napraviť hnev, ktorý sa dostáva Ježišovi z celého sveta. Ak sa nebudeme uchádzať o lásku k Bohu, ak nepreukážeme svojou prácou, že je v nás pravá láska, ak sa neskloníme k nohám oltára ako môžeme povedať Pánovi, aby dal nápravu druhým?“

Inštitút, ktorý matka Mária Kristína od nepoškvrneného počatia založila v meste Casoria, sa rozšíril aj v ďalších početných domoch v Taliansku a v zahraničí.

Proces jej svätorečenia sa začal v roku 1927 v arcidiecéze Neapol. Dňa 2. júla 1994 uznal pápež Ján Pavol II. jej hrdinské cnosti a tým získala titul Ctihodná. Dňa 20. decembra 2001 bol uznaný zázrak na jej príhovor. Blahorečená bola 27. apríla 2003 pápežom Jánom Pavlom II. a 17. septembra 2014 bol uznaný druhý zázrak na jej príhovor. Svätorečená bola 17. mája 2015 pápežom Františkom.