Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 29. október

* 1. máj 1894 Husovice – Brno, Rakúsko-Uhorsko
† 30. marec 1943 Viedeň, Rakúsko

Restituta Kafková

Mária Reštitúta Kafková

 

Sestra Mária Reštitúta rodená Helena Kafková sa narodila 1. mája 1894 v Brne, v rodine obuvníka, ako šieste dieťa. Vyrastala vo Viedni a po ukončení školskej dochádzky pracovala ako trafikantka. O dva roky neskôr odišla pracovať do nemocnice ako ošetrovateľka. Tam spoznala „hartmannské sestry“ 3. rádu sv. Františka. V rou 1914 k nim vstúpila do kandidatúry a pri obliečke v roku 1915 dostala meno Reštitúta podľa ranokresťanskej mučeníčky. Od roku 1919 pôsobila 20 rokov ako operačná sestra v nemocnici v Mödlingu pri Viedni. Pre jej energické vystupovanie ju nazývali „sestra Rezolúta“. Vynikala veľkou obetavosťou pre ľudí v núdzi, pre prenasledovaných a utláčaných. Keď sa v nemocnici otváralo nové oddelenie, zavesila už vtedy vrchná sestra Reštitúta do každej miestnosti kríž. Keď odmietla kríže odstrániť, nacisti požadovali jej odvolanie. Vedenie rádu nevyhovelo tejto požiadavke s odôvodnením, že je pre nemocnicu nenahraditeľná. Nasledovalo jej zatknutie odôvodnené tým, že si údajne odpísala nejakú posmešnú básničku na Hitlera. 29. októbra 1942 bola viedenským súdom za vlastizradné napomáhanie nepriateľovi a prípravu velezrady odsúdená na smrť a stratu občianskej cti. 30. marca 1943 bola sestra Reštitúta sťatá v budove zemského súdu vo Viedni ako jediná rehoľníčka v nemeckej ríši. Ešte pred vykonaním rozsudku gestapo odoprelo prípadné posmrtné vydanie jej tela. Beatifikovaná bola pápežom Jánom Pavlom II. dňa 21. júna 1998.