Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 16. august

* 8. január 1881 Lillo, Španielsko
† 15. august 1936 San Isidro, Španielsko

Mária Sagrario, vlastným menom Elvíra Moragas Cantarero, sa narodila ako tretia zo štyroch detí Ricardovi Moragasovi a Isabele Cantarerovej. Ako ako prvá žena v krajine dosiahla titul vo farmácii a dosiahla to s vyznamenaním. Jej otec bol vymenovaný za farmaceutického dodávateľa do kráľovskej domácnosti a v roku 1886 presťahoval svoju rodinu do Madridu.

Hoci mala Elvira naplánovanú výnimočnú kariéru, najmä po smrti svojho otca, cítila, že Boh ju volá k rehoľnému povolaniu. Na radu svojho duchovného vodcu odložila vstup do kláštora, aby sa mohla starať o svojho mladšieho brata. Napokon sa v roku 1915 stala postulantkou v Madride na Karmeli svätej Anny a Jozefa. Pri prijatí do noviciátu 21. decembra 1915 prijala meno Maria Sagrario od svätého Alojza Gonzagu. Čas skúšok zavŕšila svojimi dočasnými sľubmi na Štedrý večer roku 1916 a slávnostné sľuby na Zjavenie Pána v roku 1920.

V apríli 1927 bola zvolená za priorku; neskôr slúžila ako novicmajsterka. Často vyjadrovala túžbu zomrieť ako mučeníčka. Dva týždne pred vypuknutím španielskej občianskej vojny bola sestra Maria Sagrario opäť zvolená za priorku (1. júla 1936). Nasledovalo náboženské prenasledovanie. Kláštor napadol 20. júla rozzúrený dav. Priorka poslala svoje zverené dcéry do bezpečia a ona sa uchýlila k inému v dome sestriných rodičov, napriek prosbám brata, aby prišla za ním. Ukrývali sa tam až do zatknutia povstalcami 14. augusta.

Maria Sagrario zostala počas zatknutia a výsluchu pokojná, úplne odovzdaná do Božej vôle, ako to dokumentuje svedectvo potrebné na jej blahorečenie. Tajnej polícii odmietla čokoľvek prezradiť alebo kohokoľvek zradiť. Toto odmietnutie viedlo k jej poprave streľbou na Pradera v San Isidro. Komunita prenasledovanie prežila. Blahorečená bola pápežom Jánom Pavlom II. v r. 1998.