Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 7. jún

* 16. máj 1834 Castelnaudary,  Francúzsko

† 7. jún 1889 Paríž, Francúzsko

Mária Terézia, vlastným menom Sofia, sa narodila 16. 5. 1834 na zámku v Castelnaudary v severovýchodnom Francúzsku ako dcéra baróna. V štrnástich rokoch sa rozhodla pre trvalé Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Mária Tereza de Soubiran La Louvepanenstvo. Jej strýko Ľudovít de Soubiran viedol družinu Máriiných dcér, ktorú navštevovala. Ním bola tiež poslaná do belgického kláštora v Gente za účelom hlbšieho poznania rehoľného života. Do Francúzska sa vrátila po otcovej smrti a vo svojich 21 rokoch založila spoločenstvo žien, ktoré sa rozhodli pre život v komunite a nazvali sa „Beginage“. Mária však túžila po prísnejších pravidlách v spoločenstve. Za pomoci jezuitu o. Pavla Ginhaca založila „Spoločenstvo Panny Márie Ustavičnej Pomoci v Castelnaudary,“ vždy v prospech chudobných a  mládeže. Ich snahou a náplňou bola aj starostlivosť o ohrozené chudobné dievčatá vo veku 14 až 25 rokov. Mária sa vo svojich 25 rokoch vzdáva všetkého svojho majetku a dedičstva a pre nový inštitút postavila väčší dom, ktorý vzápätí však zničil požiar ešte počas výstavby. Nevzdala sa a pod vedením Jezuitov pokračovala v práci. Pápežské schválenie získali členky spoločenstva v roku 1868 od Pia IX.. Mária de Soubiran bola predstavenou od svojich 34 rokov. Po piatich rokoch opustila nielen funkciu, ale aj poriadok – kláštor, pre osočovanie a ohováranie, ktoré sa neskôr ukázali ako neodôvodnené. Smutné na veci bolo, že zlé reči vychádzali od jednej zo starších sestier, neskôr prezývanej „čierny červotoč“. Sestra veľmi inteligentná, hrdá, nekompromisná, ponižujúca a kritizujúca Máriu Terezu. Mária de Soubiran si zachovala trpezlivosť a dôveru v Boha. Všetko vložila do jeho rúk. Od roku 1873 musela z vlastného kláštora odísť a žila 16 rokov u „Milosrdných sestier Panny Márie“ v Paríži, kde jej bolo dovolené zložiť sľuby a kde nakoniec aj zomrela. Zomrela ďaleko od svojich rehoľníčok, vyhnaná zo svojho kláštora, ignorovaná a pohŕdaná. Zomiera 7. 6. 1889, prvý piatok v mesiaci po tom, čo si povzdychla: „No tak, Pane Ježišu, príď!“ Asi po roku nová predstavená v jej kláštore nechala preniesť pozostatky zakladateľky, očistila jej pamiatku a pokračovala v jej duchu k rozkvetu kongregácie. 20. októbra 1946 bola Piom XII. Mária de Soubiran blahorečená.