Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená