Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 19. január

* Perzia
† okolo 270 (300 ?) Rím

O sv. Máriovi, jeho manželke Marte a synoch Abakovi a Audifaxovi nevieme veľa. Pôvodom boli Peržania a podľa tradície zo 6. storočia putovali z Perzie do Ríma, aby si uctili relikvie svätých mučeníkov, ako to v tom čase robievali mnohí kresťania. Podľa niektorých starších martyrológií (zoznamy svätých) zomrela celá rodina počas vlády cisára Klaudia v rokoch 268-270. No nové Rímske martyrológium udáva začiatok 4. storočia, čo sa zdá viac pravdepodobné, pretože v 2. pol. 3. storočia mali kresťania relatívny pokoj. Aj kvôli tomu kresťanstvo zažilo vtedy rozmach. Opätovné prenasledovanie začal cisár Dioklecián v roku 293 na podnet konzula Galéria. Zrejme teda Márius a jeho rodina viac rokov prežili v Ríme, až potom ich zatkli ako kresťanov a usmrtili ich sťatím, keďže Márius mal rímske občianstvo. Pochovaní boli na cintoríne zvanom Buxus (dnes Boccea) na Via Cornelia, asi dvadsať míľ od Ríma. Na tom mieste postavili kostol, ktorý sa počas stredoveku stal cieľom mnohých pútnikov. Ich pozostatky neskôr previezli do rímskeho kostola sv. Hadriána a sv. Praxedy, časť z nich v roku 828 zobral Eginard, životopisec Karola Veľkého, do opátstva v Seligenstadte.