Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 29. júl

* okolo 1 (?) Betánia, dnes al-Eizariya, Palestína
† 84 (?) pri Marseille alebo Tarascon, Francúzsko

Atribúty: jednoduché šaty, lyžica, yzop, svätená voda

Patrónka domácností, gazdín, pomocníc v domácnosti, slúžok, kuchárov, práčok, hostinských, hoteliérov, sochárov, maliarov

Sv. Marta patrí do rodiny Márie a Lazára, ktorých Ježiš často navštevoval. Bývali v Betánii. Marta bola zrejme najstaršia. Betánia bola blízko Jeruzalema. Je všeobecne známa príhoda, keď ich Ježiš navštívil. Marta mala vtedy plno práce s obsluhou, zatiaľ čo Mária sedela Ježišovi pri nohách a počúvala ho. Ježiš vtedy napomenul Martu, že sa treba starať predovšetkým o duchovné veci. Ďalej sa spomína ich rodina, keď zomrel ich brat Lazár. Ježiš ho potom vzkriesil. Z tohto príbehu tiež vidno, ako veľmi ich rodinu miloval. Tu sa ukázalo, že Marta má vieru: „Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý má prísť na svet.“ A zrejme aj vďaka tejto jej viere vrátil Kristus Lazárovi život. Posledná zmienka o Marte je v Jánovom evanjeliu 12,1-2: „Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.“

Tradícia ďalej hovorí o Marte, Márii a Lazárovi, že po mnohých prenasledovaniach, ktoré si vytrpeli od Židov, sa preplavili na loďke až na francúzske pobrežie, kde účinkovali v okolí mesta Marseille. Marta umrela okolo roku 84. Jej pozostatky vraj odpočívajú v meste Tarscone v podzemnej kaplnke. Tieto správy však nie sú presnými historickými faktami. Úcta k sv. Marte je veľmi živá najmä vo Francúzsku.