Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Ctihodná

Sviatok:

* 13. marca 1902, Châteauneuf-de-Galaure, Francúzsko
† 6. februára 1981, Châteauneuf-de-Galaure, Francúzsko

„Jej jedinou potravou viac ako 50 rokov bola iba svätá Eucharistia. Dokázala, že je možné žiť iba z lásky.“

ctihodná Marthe Robin

Marthe Robin sa narodila 13. marca 1902 v Châteauneuf-de-Galaure vo Francúzsku. Bola šiestym a zároveň posledným dieťaťom Jozefa a Amelie-Celestiny Robin, ktorí boli poľnohospodármi. Jej rodičia tvrdo pracovali a podľa dnešného merítka, by sme ich mohli zaradiť medzi strednú spoločenskú triedu. Jej rodičia boli katolíci, ale nepraktizovali svoju vieru a nechodili do kostola. To ovplyvnilo vieru všetkých ostatných detí, ale neovplyvnilo vieru u Marthe. Bola priťahovaná k Bohu a modlievala sa sama už od veľmi raného veku. Coroba zasiahla Marthe už v druhom roku jej života. Ona a jej sestra, Clemence, obe sa nakazili týfusom a trpeli vysokými horúčkami. Clemence chorobu neprežila. Marthe prežila, ale od prekonania choroby bola veľmi slabá. Opúšťa školu vo veku 13 rokov, aby pomáhala na rodinnej farme. Napriek tomu neprestala chodiť na hodiny katechizmu a sviatosť birmovania prijala v roku 1911. Prvé sväté prijímanie prijíma Marthe 15. augusta 1912. Hoci jej zostali následky po týfusovej horúčke, tešila sa zo svojho dospievania. Bola šťastná, milovala tanec a srdečne sa smiala na zábavných príhodách svojej babičky. No v roku 1918 Marthe znovu ochorela a bola pripútaná na lôžko. Lekári si mysleli, že to môže byť mozgový nádor alebo encefalitída. Nedokázali identifikovať, aká je jej choroba, kým ju jeden z lekárov nediagnostikoval, že má hystériu. Ona bola touto diagnózou doslova „označená“. Do roku 1928 bola celá spodná časť jej tela  paralyzovaná a do roku 1929 mala paralyzované aj ruky. Nebol to však výsledok hystérie. Nakoniec bez akéhokoľvek dôkazu bol jej stav nazvaný encefalitída Lethargica, zriedkavá forma encefalitídy. Táto diagnóza sa však nikdy nepotvrdila. Marthe žila doma v tmavej spálni kvôli jej precitlivenosti na svetlo. Do veku 28 rokov bola úplne ochrnutá a pripútaná na lôžko. Dokázala ešte používať palec a ukazovák a tak navliekať koráliky. Nakoniec stratila schopnosť robiť aj túto jednoduchú činnosť. Jediné, čo dokázala, bolo posunúť hlavu. Nemohla už jesť, ba dokonca ani piť vodu. Lekári sa pokúšali o to, aby v nej udržali aspoň vodu, no keď ju nútili zadržať ju v ústach, voda vytiekla nosom. Existoval však jeden pokrm, ktorý mohla bez problémov konzumovať. Tým pokrmom bola Svätá Eucharistia. Na začiatku svojej choroby Marthe navštívila naša Najsvätejšia Matka, ktorá jej veľmi uľavila v bolestiach. Neskôr v roku 1928 sa jej zjavil sám náš Pán, Ježiš Kristus a toto zjavenie ju navždy zmenilo. Rozhodla  sa „úplne sa ponúknuť Bohu“ a „ponúknuť svoje utrpenie v spojení s Ním cez modlitbu a lásku.“ Úplne celá sa zamerala na Kristovo utrpenie a zároveň sa stala veľmi blízkou a oddanou Panne Márii. Od 30. rokov 20. storočia jedinou potravou pre Marthe bol Kristus v Eucharistii. Žiadne jedlo ani voda nikdy neprešli jej perami. V piatok, keď prijala sväté prijímanie, prežívala Kristovo utrpenie. Spočiatku utrpenie bolo duchovné, ale neskôr sa prejavilo aj fyzicky. Marthe bola viditeľne obdarená stigmami. Boh ju zaradil medzi svojich vyvolených, podobne, ako svätého Františka, sv. Katarínu zo Sieny i Svätého Pátra Pia. Jej stigmy boli, ako veľkonočné tríduum. Umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána sa uskutočňovalo priamo v Marthe. Jej stigmy sa prvýkrát objavili začiatkom októbra 1930.  Od októbra – novembra v roku 1931 začala prežívať Kristovo veľkonočné utrpenie a toto trvalo až do jej smrti v roku 1981.  Mnoho priateľov, členov rodiny a mnohých kňazov to bolo svedkom. Marthe Robin skutočne prežívala Svätú Eucharistiu mimoriadnym spôsobom. Taký bol jej život, až kým nezomrela v roku 1981. Bolo to obdobie celých 51 rokov. Aj keď Marthe nikdy nedokončila základnú školu, dokázala poradiť mnohým, ktorí ju navštevovali. Marthe oplývala veľkými slovami múdrosti. Mala nekonečný zmysel pre súcit a mala výnimočnú pamäť. Počas svojho života sa odhaduje, že ju navštívilo viac ako 100 000 ľudí a získalo od nej radu na svoje starosti a problémy. Dostávala tisíce žiadostí o modlitbu a jej vplyv a povesť svätosti siahali ďaleko za jej malú spálňu. Pápež František vyhlásil Marthe Robin za ctihodnú 7. novembra 2014. V súčasnosti navštevuje a modlí sa v dome jej rodičov, v jej malej izbe v priemere 40 000 ľudí ročne.

„Chcem povedať všetkým tým, ktorí sa ma pýtajú, či jedávam, že som prijímala viac potravy než oni, lebo ja som bola živá eucharistickou krvou a telom Ježiša Krista. Rada by som im povedala, že oni väznia a blokujú spásonosné účinky tohto jedla v sebe. „