Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 7. október

* Zamora, Španielsko
† 1152

Sv. Martin Cid sa narodil v španielskej Zamore. Spolupracoval so sv. Bernardom z Clairvaux. Spolu s cisterciánskymi mníchmi, ktorých poslal sv. Bernard, založili opátstvo Bellifontis, dnes Val-Paraíso. Sv. Martin Cid bol prvým opátom.