Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 18. august 

* 11. november 1910, Španielsko

† 18. august 1936, Španielsko

Martin Martinez Pascual sa narodil 11. novembra 1910 v meste Valdealgorfa, Teruel v Španielsku. Bol synom tesára Martína Martina Callao a Francisci Pascual Amposta. Martin bol pokrstený hneď na druhý deň po svojom narodení, vo veku jedného dňa. Bolo to odmalička nábožensky založené dieťa. V roku 1934 nastúpil na cestu kňazstva, keď začal študovať v seminári v diecéze Zaragoza v Španielsku. Kňazskú vysviacku mal 15. júna 1935 v diecéze Tortosa v Španielsku. Vyučoval na odbornom kolégiu San José de Murcia a potom vyučoval latinčinu v seminári v Murcii, v Španielsku, kde bol považovaný za vynikajúceho lektora .

Keď v Španielsku vypukli hrôzy občianskej vojny, blahoslavený Martín vzal z kaplnky všetky premenené hostie a skrýval sa po rôznych šopách, jaskyniach a senníkoch. Niekoľko dní sa úspešne vyhýbal milícii, ale potom ho chytili a uvrhli do väzenia, kde strávil zvyšok svojich dní posluhovaním ostatným väzňom, spovedaním a roznášaním Eucharistie, ktorú predtým zachránil. Keď nastal čas popravy, spýtali sa ho, či by chcel stáť odvrátený od pušiek, na čo on dal zápornú odpoveď. Keď mal možnosť naposledy niečo povedať, požehnal ich so slovami, že tak robí preto, aby im Boh nezapočítaval šialenstvo, ktoré páchajú. Potom zakričal: „VIVA CRISTO REY!” („Nech žije Kristus Kráľ!“). Tesne pred výstrelmi nechal fotografa, republikána Hansa Guttmana, aby urobil niekoľko záberov. V jeho očiach je možné vidieť predtuchu večnosti, radosť verného kňaza. Za blahoslaveného ho vyhlásil 1. októbra 1995 dnes už svätý Ján Pavol II. Jeho sviatok sa slávi 18. augusta.