Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 30. január

† okolo 230 Rím

O sv. Martine nemáme takmer žiadne hodnoverné správy. Úcta k nej je známa od ranokresťanských čias. Narodila sa a zomrela pravdepodobne v 3. storočí v Ríme. Podľa legiend, ktoré sa v hojnom počte o nej zachovali, bol jej otec významným rímskym konzulom. Keďže po ňom zdedila veľký majetok, mnohí mali o ňu záujem. Ona však odmietla všetky ponuky na sobáš a majetok rozdala chudobným. Sťali ju asi počas vlády panovníka Severa okolo roku 230. Pápež Donus dal v 7. storočí postaviť nad jej hrobom baziliku, ktorá však bola počas barbarských nájazdov spustošená. Až v 17. storočí na podnet pápeža Urbana VIII. objavili jej hrob a znova postavili kostol, ktorý bol potom zasvätený sv. Lukášovi a Martine.