Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. máj

* Betlehem (?)
† okolo 63 Etiópia (?)

Význam mena: dar od Boha, človek od Boha (hebr.)

Atribúty: meč, sekera, halapartňa,kamene

Patrón stavebných robotníkov, tesárov, stolárov, kováčov, mäsiarov, pastierov svíň, krajčírov, cukrárov; proti kiahňam, čiernemu kašľu; pri neúrode

Pán Ježiš mal dvanásť apoštolov. Bolo to zrejme určité prepojenie na počet izraelských kmeňov, ktorých bolo tiež dvanásť. Po Judášovej zrade jeden chýbal, a tak apoštoli po nanebovstúpení Pána Ježiša prikročili k voľbe dvanásteho. Opisujú to Skutky apoštolov (1, 9-26). Napísali dve mená – Jozef Barsabáš a Matej. Lós padol práve na Mateja. Od tej chvíle sa stal plnohodnotným apoštolom. Bol židovského pôvodu a zrejme patril medzi sedemdesiatich dvoch učeníkov. Spolu s apoštolmi prijal v deň Turíc Ducha Svätého. Podľa tradície hlásal evanjelium najprv v Judei, ale o ďalších miestach niet správ. Podľa mienky Nicefora kázal a podstúpil mučenícku smrť v Etiópii alebo v južnom Egypte, podľa iných prameňov zase v Palestíne. Jeho symbolom je sekera, pretože podľa legendy ho ukameňovali, no nebol ešte mŕtvy, keď k nemu pristúpil rímsky vojak a sekerou mu odťal hlavu.