Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. október

* Claudia Celeia, dnes Celje, Slovinsko
† 284 alebo 281 tamtiež (?)

Sv. Maximilián žil v 3. storočí. O jeho živote vieme toho veľmi málo. Narodil sa na území dnešného Slovinska v meste Claudia Celeia (dnes Celje). V rokoch pontifikátu pápeža Sixta II. si vykonal púť do Ríma. Osobne sa stretol aj s pápežom a ten mu dal poverenie, aby šiel hlásať evanjelium do Pannónie. Neskôr sa stal arcibiskupom v meste Lorch (na juhovýchod od Linzu). Tam pôsobil asi dvadsať rokov. V roku 281 alebo 284 bol na rozkaz rímskeho prefekta Numeriána sťatý, keďže odmietol obetovať pohanským bohom a zostal verný svojej viere. Stalo sa to pri jeho rodnom meste Celje. Považuje sa za patróna diecézy Passau a Linz.