Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 29. máj

* koniec 3. stor. Silly pri Poitiers, Francúzsko (?)
† okolo r. 346 Poitiers, Francúzsko

Atribúty: medveď, nesúc si batoh na chrbte

Patrón pred morom, dažďom a krvou prísahou

Sv. Maximín bol biskupom v Trevíri (Trier) v Galii na území dnešného Nemecka. Statočne obraňoval pravú náuku a čistotu viery pred bludom arianizmu. Podporoval biskupov, ktorí museli v tom čase trpieť tiež kvôli obrane viery, prípadne sa dostali do vyhnanstva, ako napríklad sv. Atanáz, ktorý musel v roku 335 odísť do vyhnanstva práve do mesta Trevír. Keďže však bol Maximín mnohým na prekážku a svoj postoj nemienil zmeniť, vyhnali ho z biskupstva. Musel odísť. Zomrel vo svojom rodnom meste Poitiers.