Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 31. december

* okolo 383 Rím
† 31. december 439 Olivová hora, Jeruzalem

Význam mena: tmavá, čierna (gr.)

Atribúty: hlávka kapusty, lebka

Grécka ikona: sv. Melánia

Grécka ikona: sv. Melánia

Sv. Melánia Mladšia bola vnučkou Melánie Staršej, ktorú si uctieva východná Cirkev tiež ako svätú. Pochádzala z bohatej rodiny, jej otec, Valerius Publicola, bol senátor a uprostred Ríma mal palác. Melániu významne ovplyvnil sv. Hieronym, ktorý v tom čase pôsobil ako poradca a sekretár rímskeho biskupa Damaza a mal veľký duchovný vplyv na množstvo mladých ľudí, predovšetkým na ženy. Na nátlak rodiny sa Melánia musela vo veku 13 rokov vydať; jej manžel Pinianus mal 17 rokov. Ich dve deti zomreli krátko po narodení. Sama Melánia sa pri pôrode ocitla v ohrození života.

Keď mala Melánia 20 rokov, manžel sľúbil, že bude rešpektovať jej túžbu po živote v čistote a zdržanlivosti. Spolu začali rozpredávať jeden za druhým svoje rozsiahle majetky a rozdávali utŕžené peniaze chudobným ľuďom, kláštorom a kostolom. Krátko pred r. 410 podnikla Melánia cestu so svojou matkou Albínou Pilgerfahrten ku sv. Pavlínovi z Noly, Rufinovi z Aquilei a k sv. Augustínovi do Thagastu. Tam založili dva kláštory a pomáhali biskupovi sv. Alypiovi. V r. 417 šla spolu so svojim manželom navštíviť sv. Cyrila do Alexandrie, ako aj kláštory v Egypte a potom Svätú Zem. Po smrti svojho manžela Piniana v roku 431 žila ako pustovníčka v stane na Olivovej hore. Tu založila jeden ženský a jeden mužský kláštor.

Keď Melánia okolo roku 440 zomrela, mala táto kedysi jedna z najbohatších žien rímskeho impéria pri sebe ešte 50 zlatiek, ktoré však odkázala miestnemu biskupovi.