Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 20. december

* 1. november 1885 Lomza, Poľsko

† 18. december 1940 Sachsenhausen /koncentračný tábor/, Nemecko

Blahoslavený Michal Piaszczynski, bol kňazom patriacim do diecézy Lomza v Poľsku. Bol učiteľom a špirituálom v Lomzskom seminári. Ako Poliak, ktorý bol katolíckym kňazom a mužom, ktorý sa pritelil a sympatizoval so Židmi, bol uväznený a zavraždený Nacistami.

Zatknutý bol 7. apríla 1940 a prevezený do Sachsenhausenu 3. mája 1940. Počas svojho zadržania otec Piaszczynski sa držal svojho zvyku podeliť sa so svojim prídelom chleba so staršími židovskými väzňami. Zomrel na fyzické vyčerpanie a s tým spojenú chorobu 18. decembera 1940.

Dňa 13. júna 1999 pápež sv. Ján Pavol II. beatifikoval Michael Piaszczynskeho spolu s 108 poľskými mučeníkmi Druhej svetovej vojny.