Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 23. december

* 29. jún 1520 Valencia, Španielsko
† 23. december 1583 tamtiež

Bl. Mikuláš pochádzal z Valencie v Španielsku. V r. 1537 vstúpil do františkánskej rehole a pôsobil ako kazateľ. Bol všestranne umelecky nadaný. Mal mystické zážitky. Usiloval sa najmä o pokoru a starostlivosť o chudobných. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1786.