Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

11. storočie

 

Keď bol Gerard z Burgandy zvolený za pápeža v roku 1058, zvolil si známe meno Mikuláš na počesť sv. Mikuláša I.

Mikuláš sa narodil asi v roku 1010 v Lotrinsku a keď ho zvolili za pápeža, bol biskupom vo Florencii. Protipápež Benedikt XIII. odporoval jeho zvoleniu. Mikuláš nezasadol na pápežský stolec do tej doby, kým Godfrey z Lotrinska nevyhnal Benedikta z Ríma v roku 1059. Mikuláš zvolal koncil, aby sa prediskutovali naliehavé otázky – nezákonná dohoda o obsadení cirkevného úradu, uvedenie biskupa do úradu a protipápež. Koncil tiež zostavil nové pravidlá pápežskej voľby, ktoré Nemci odmietli, pretože pravidlá nebrali do úvahy postavenie cisára. Mikuláš zomrel o dva roky neskôr.