Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

13. storočie

 

Za pápeža bol zvolený roku 1277 ako Mikuláš III. Vlastným menom sa volal Giovanni Gatano. Narodil sa v Ríme asi v roku 1210 alebo 1220. Inocent IV. ho menoval za kardinála a Urban IV. ho urobil kardinálom ochrancom františkánov. Ako pápež urovnal spor o chudobe medzi františkánmi. Rozšíril územie pápežských štátov, reformoval kanceláriu. Bol prvým pápežom, ktorý býval vo Vatikánskom paláci. Zomrel v roku 1280.