Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

13. storočie

 

Prvý františkán zvolený za pápeža. Volal sa Girolamo Masci a narodil sa v roku 1227 blízko Ascoli v pápežských štátoch. Po svätom Bonaventúrovi bol františkánskym vyslancom a r. 1281 sa stal kardinálom. Za pápeža ho zvolili v roku 1288. Sprostredkoval mier medzi Francúzskom a Aragonskom. V roku 1290 odsúdil fanatických apostolikov. Poslal misionárov do Etiópie; tiež zriadil prvú rímskokatolícku cirkev v Číne. Zomrel v roku 1292.