Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. marec

* okolo 1550 Oxford, Anglicko
† 22. marec 1606 Londýn, Anglicko

Sv. Mikuláš sa narodil v rodine tesára Waltera Owena, otca štyroch detí. Dvaja Mikulášovi bratia sa stali kňazmi a ďalší bol vydavateľom katolíckych kníh. Mikuláš bol manuálne zručný, robil tesára ako jeho otec. Roky pomáhal jezuitom v ich činnosti a nakoniec k nim aj sám vstúpil. Bol malého vzrastu a od pádu z koňa aj kríval, keďže si zlomil pri tom nohu. Je pravdepodobné, že pomáhal aj sv. Edmundovi Kampiánovi. V tých časoch voči rímskokatolíkom v Anglicku panovala nevraživosť, ktorá začala vznikom anglikánskej cirkvi (r. 1534) a podnecovaná bola samotnými anglickými panovníkmi. Aj Mikuláša v roku 1581 zatkli a uväznili v prísnom väzení. Potom ho prepustili. V rokoch 1586 – 1606 posluhoval provinciálnemu predstavenému jezuitov otcovi Henrymu Garnetovi, s ktorým veľa cestoval, organizoval stretnutia a pomáhal pri budovaní príbytkov pre misionárov.

V roku 1594 išiel do Londýna s otcom Johnom Gérardom. Niekto ich udal a oboch ich zatkli. Mučili ich, no ani jeden z nich neprezradil meno žiadneho z ďalších rehoľníkov. Za Mikuláša potom zaplatil kauciu istý zámožný katolík. John Gérard zostal uväznený v londýnskej väznici Tower. Zrejme sám Mikuláš zorganizoval v roku 1597 za dramatických okolností jeho útek z väzenia.

V roku 1605 sa v krajine zvýšil odpor voči katolíkom. Nasledujúceho roku bol úkryt jezuitov prezradený. Mikuláša zatkli spolu s otcom Henrym Garnetom, s otcom Oldcornom a s bratom Ralfom Ashleym. Pátra Oldcorna a Ashleyho obesili a rozštvrtili vo Worcestri. Otca Henryho Garneta a Mikuláša odvliekli do Londýna. Tam ich mučili. Mikuláša naťahovali na škripci, až sa mu telo roztrhlo. Napriek tomu nič neprezradil. Zomrel 22. marca 1606. Blahorečený bol v roku 1929 spolu so skupinou štyridsiatich mučeníkov Anglicka a Walesu a za svätého ho vyhlásil pápež Pavol VI. v roku 1970.