Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. jún

* 1075 Stirion, dnes Stiri pri Livadii, Grécko
† 2. jún 1094  Trani, Apulia, Taliansko

Význam mena: víťaz (gr.)

Patrón pútnikov

Život sv. Mikuláša Pútnika opisujú najmä legendy. Podľa nich pochádzal zrejme z rodiny chudobného roľníka a bol pastierom. Jedného dňa ho naplnila Božia milosť, začal chodiť po krajine a volať „Kyrie eleison“ (Pane, zmiluj sa). Jeho matka si myslela, že ho posadol zlý duch, a zaviedla ho do kláštora ku mníchom. Aj tu pokračoval v tomto volaní. Mnísi ho zbili a zamkli do cely, neskôr ho dokonca spútali a hodili do mora. Zázračne ho zachránil delfín, ktorý ho nezraneného a bez pút vyniesol na breh. Mikuláš potom zázračne prešiel po hladine mora do Otranta v Taliansku. Tam pokračoval vo volaní „Pane, zmiluj sa“, vykonal viacero zázrakov. Získal si všeobecnú úctu medzi ľuďmi, na druhej strane ho niektorí považovali za blázna. Neskôr prešiel do mesta Trani, kde ho prenasledovali a bili. Z následkov, ktoré mu zostali po bitke, neskôr zomrel.

Mikuláš sa uctieva – zvlášť vo východnej Cirkvi ako „blázon pre Krista“. Po smrti sa na jeho príhovor stali viaceré zázraky a uzdravenia. V roku 1143 postavili v Trani kostol, zasvätili ho jemu a preniesli tam aj jeho pozostatky. Za svätého bol vyhlásený roku 1098 pápežom Urbanom II.