Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. február

* 793 Kréta, Grécko
† 868 Konštantínopol, dnes Istanbul, Turecko

Opát. Narodil sa v Sydónii na Kréte. Študoval v Konštantínopole. Ako osemnásťročný sa tam stal mníchom. Bojoval proti ikonoklazmu, pomáhal mníchom, ktorých prenasledovala štátna moc. Potom ho zvolili za opáta. V r. 858 cisár Michal III. poslal do vyhnanstva patriarchu Konštantínopolu sv. Ignáca a namiesto neho ustanovil Focia. Opát Mikuláš odmietol uznať Focia, a preto tiež musel do exilu. Zostal tam až do nástupu nového cisára Bazila I. Potom sa vrátil späť do kláštora a zostal tam až do svojej smrti.