Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. september

* okolo 1245 Sant‘ Angelo in Pontano, Taliansko
† 10. september 1305 Tolentino, Taliansko

Atribúty: kôš s chlebom, chlieb, hviezda

Mikuláš sa narodil v roku 1245 v San Angelo v Taliansku v kraji Ancona. Rodičia boli majetní a zbožní mešťania. Trápila ich však jedna bolesť – nemali deti. Vrúcne sa modlili, vykonali si púť k hrobu sv. Mikuláša do mesta Bari. Po čase ich Pán Boh vyslyšal a manželom sa narodil syn, ktorému dali meno Mikuláš. Múdro a nábožne ho vychovávali, plní vďačnosti za Boží dar. Mikuláš sa rád modlieval. Keď mu matka ako sedemročnému rozprávala o jeho patrónovi sv. Mikulášovi, začal sa ešte viac modliť, dokonca postiť o chlebe a vode. Mal rád chudobných, rozdal im, čo mal. Veľa čítal duchovné knihy. V škole bol veľmi nadaný a usilovný. Keď si ho všimol biskup, ponúkol mu – podľa vtedajšieho zvyku – miesto kanonika. Mikuláš bol rád, že môže teraz ešte viacej rozdávať almužnu.

Po čase prišiel do mesta kázať pustovník z rehole bosých augustiniánov. Mikuláša jeho horlivé kázne nadchli. Zanechal miesto kanonika a vstúpil do tolentínskeho kláštora bosých augustiniánov. Mal vtedy štrnásť rokov. V kláštore žil veľmi prísne. Zapieral sa, jedával veľmi málo, vykonával najnižšie práce. Sám prior mu kázal, aby sa v prejavoch pôstu miernil. Keď mal Mikuláš osemnásť rokov, zložil prvé sľuby. Ďalej študoval a o niekoľko rokov neskôr, v roku 1269, bol vysvätený za kňaza. Aj potom pokračoval v prísnom živote. Často strávil aj celú noc v modlitbe. Po čase schudol tak, že vyzeral ako šesťdesiatročný starec. Provinciál ho z času na čas prekladal do iných kláštorov, aby svojím príkladom povzbudil aj ostatných mníchov k horlivému životu. To však ešte viac oslabovalo Mikuláša. V roku 1275 sa definitívne usadil v Tolentíne a tam pôsobil tridsať rokov. Kázal, robil pokánie, napomínal, rozdával almužnu. Boh ho obdaril darom zázrakov a požehnával jeho prácu. Zomrel 10. septembra 1305. Pochovali ho v Tolentíne v kláštornom kostole. Aj pri jeho hrobe sa stalo mnoho zázrakov. Za svätého bol vyhlásený roku 1446 pápežom Eugenom IV.