Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Roky života: 15. storočie

Vlastným menom sa volal Tommaso Parentucelli. Za pápeža bol zvolený v r. 1447. bol synom doktora, narodil sa v r. 1397 v Sarzane. Keď mu zomreli rodičia, zriekol sa štúdií v Bologni, aby sa sám stal učiteľom.

V tom istom meste sa stal biskupom a pápežským legátom. Neskôr sa stal kardinálom. Ako pápež uzavrel dohodu s cisárom Fridrichom III., v ktorej cisár uznal výsadné právo pápeža na obsadenie vakantných biskupských sídel. V r. 1449 skončila pápežská schizma s protipápežom Félixom V. Nasledujúci rok vyhlásil Mikuláš za jubilejný.

Niekedy sa Mikuláš pokladá za zakladateľa Vatikánskej knižnice, lebo v r. 1455, keď zomrel, zanechal po sebe okolo 1200 latinských a gréckych rukopisov.