Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Pod menom Miroslav neeviduje Rímske martyrológium žiadneho svätca. Latinská podoba tohto mena je však Pacificus (Pacifik). Svätcov s týmto menom je viacero. Pozrite pod písmenom P.