Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 24. február

† 499 (?) Trier, Porýnie-Falcko, Nemecko

Význam mena: skromný (lat.)

Sv. Modest bol na krátky čas biskupom mesta Trier (Trevír) v dnešnom Nemecku.