Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Narcisa od Ježiša

Svätá

Sviatok: 8. december

* koniec 1832/zač. 1833 Nobol, Daule, Ekvádor
† 8. december 1869 Lima, Peru

Atribúty: kríž, evanjelium, fialka, gitara

Sv. Narcisa od Ježiša

Sv. Narcisa od Ježiša

Narcisa pochádzala z Nobolu v Ekvádore. Veľmi skoro osirela. Pracovala ako krajčírka, aby sa mohla spolu so svojimi bratmi a sestrami uživiť. Pod vedením niekoľkých duchovných vodcov sa rozhodla zasvätiť svoj život Kristovi ako panna. Zvyšok života chcela stráviť v modlitbe a pokání za obrátenie hriešnikov. Hoci zostala ako laik vo svete, zachovávala prísny denný režim – 8 hodín modlitby v tichu a samote. Dodržiavala aj prísny pôst a veľmi skromne žila. Urobila sľub, že štyri hodiny v noci sa bude umŕtvovať rôznymi formami, napr. nosila tŕňovú korunu. Často ju bolo možné vidieť v extáze. Svoje posledné roky prežila v Lime v Peru, kde 8. decembra 1869 aj zomrela ako tridsaťsedemročná. Za svätú ju vyhlásil pápež Benedikt XVI. 12. októbra 2008.