Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. august

† okolo 75 (alebo 4. storočie ?)

Sv. Narnus bol prvým biskupom mesta Bergamo v Taliansku. Tradícia uvádza, že ho vysvätil sv. Barnabáš. O jeho živote však nevieme nič určité.