Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Natáliu už nenachádza

Svätá

Sviatok: 1. december

* Nikomédia, dnes Ízmit, Turecko
† po r. 300 Byzancia, dnes Istanbul, Turecko

Sv. Natália bola manželkou mučeníka Hadriána, ktorý zomrel pre vieru v roku 303. Natália sa o neho a aj o iných uväznených kresťanov starala. Ako zomrela, nie je známe.