Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. jún

3.-4. storočie

Význam mena: hlbokomysliaci (gr.)

O živote sv. Neita nevieme takmer nič. Umučený bol pravdepodobne počas prenasledovania za cisára Diokleciána v rokoch 303-304. Pochovali ho v katakombách. Neskôr preniesli jeho pozostatky do Ríma. Pápež Gregor XVI. v roku 1835 venoval časť jeho pozostatkov rožňavskej katedrále na žiadosť vtedajšieho rožňavského biskupa Jána Scitovského, neskoršieho kardinála. Odvtedy sú pozostatky sv. Neita uložené v kaplnke v katedrále.