Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 10. september

† 257/258 Numídia, dnes územie Alžírska

Skupina mučeníkov, odsúdených na prácu v mramorových lomoch v Sigume. Všetci zajatí zomreli. V skupine bolo deväť biskupov z Numídie spolu s inými duchovnými a laikmi. Biskupmi boli Lucius, Litteus, Polyanus, Victor, Jader, Dativus a druhý Félix. Svätý Cyprián im písal zo svojho vyhnanstva.